HP Etch förvärvas av tyska Wickeder Group

HP Etch AB, specialist på högprecisionsetsning med säte i Järfälla samt Paratech Coating Scandinavia AB tillhör sedan 20 november 2017 officiellt den tyska teknologikoncernen Wickeder Group. Förvärvet är ett led i Wickeder Groups långsiktiga strategi att investera i framtidsorienterade teknologier för att bredda portföljen för sina internationella kunder.

Se bilaga för mer information.