Om Etsning

Fotostansning (etsmetoden) är en produktionsteknik som ger mycket hög precision med toleranser ned till +/- 0,01 mm. Därför är också vårt måtto “precision rakt igenom”.

Bland de stora fördelarna med etstekniken är att materialet blir grad- och spänningsfritt. Andra fördelar är låga verktygskostnader och korta leveranstider.

  • Hög precision
  • Låga verktygskostnader
  • Formfrihet
  • Nivåetsning (step etsning)
  • Grad- och spänningsfria produkter
  • Små snabba serier
  • Tunna metalliska material

Kemisk etsning, (Fotostansning) vad är det! klicka nedan länk

Photo chemical machining institut (PCMI)