Om oss

HP-Etch AB – (High Precision Etch Aktiebolag) ligger strategiskt två mil väster om Stockholm i IBMs f.d. Järfällafabrik. IBM började här med högprecisions etsning redan 1982. HP-Etch övertog denna verksamhet 1995 och för nu traditioner och kunnande från denna epok vidare. Kopplingen till IBM kvarstår i den bemärkelsen att IBM valt HP Etch som sin enda leverantör av skrivband.

Vår affärsidé är att vara ett frontlinjeföretag inom vår bransch för högprecisionsetsning. Huvudverksamheten är inriktad på utveckling, prototyp tillverkning upp till högvolymsproduktion. Omsättningen är ca: 40 Msek varav en betydande del på export.

HP-Etch har ett 40-tal anställda, varav ett 10-tal ingenjörer med mångårig internationell erfarenhet och specialkompetens inom branschen. Med kontinuerlig utbildning och vidareutveckling upprätthålls en hög kunskapsnivå hos personalen vilket säkrar hög kvalitet under varje steg i tillverkningsprocessen.

Vi ser oss som den självklara samarbetspartnern för elektronik- och medicinindustrin och företag med närliggande anknytning. Hos oss är hög produktkvalitet, precision samt leveranssäkerhet självklarheter. Vårt måtto är “precision rakt igenom”.

Tack vare effektiva metoder och rutiner har vi genomgående korta leveranstider. Detta skapar utrymme för ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Vi ställer vår mångåriga erfarenhet och specialistkunskap, som gör oss marknadsledande, till ert förfogande. Vi ger dig alltid optimala lösningar i världsklass.

HP-Etch är medlem i den internationella organisationen Photo Chemical Machining Institute (PCMI) vilket bl.a. ger oss tillgång till de allra senaste forskningsresultaten och utvecklingen i övrigt inom etsteknologin.