Om Stenciler

HP-Etch har kompetens och utrustning i världsklass för stenciltillverkning. Det innebär att vi kan leva upp till mycket högt ställda krav på noggrann lodpastaapplicering.

Vi offererar kompletta lösningar inklusive dukspänning och ram. Dessutom tillhandahåller vi lösa stenciler till alla typer av uppspänningsramar. Vi har licens för DEK Vektor Guard stenciler. Varje stencil anpassas efter dina speciella önskemål. Med vår bakgrund står vi sedan länge väl rustade för att möta marknadens krav på hög produktkvalitet och korta leveranstider. Vi har utvecklat ett system som möjliggör extremt korta leveranstider av lodpastastenciler. Ovan gäller även limstenciler.

För att garantera resultatet används en mätutrustningen med en noggrannhet i x- och y-led på ±2 µm över en 650 mm lång sträcka. Om kunderna så önskar, skickas ett certifikat tillsammans med stencilen. Utrustningen lämpar sig även väl för att mäta upp mönsterkort och därefter använda resultatet som underlag för stencilen.

Vi tillverkar även Ball Placement stenciler och stenciler till Solar Hybrid.

Önskas beställningsblankett?
Sänd ett e-mail till stencil@hpetch.se och märk det “beställningsblankett”.