Vad är de enskilda stegen i fotokemisk etsning?

1. Materialval

I stort sett alla metaller kan etsas. Beroende av
material, design och toleranser leverar vi kompenenter
med följande dimensioner:
Tjocklek 0,0015 mm – 4,00 mm
Maximal bredd 610 mm
Maximal längd 1800 mm

 

› Rostfritt stål
› Nickel
› Aluminium
› Koppar & kopparlegeringar
Valspläterade material

3. Förbehandling/Rening

För att avlägsna vax, olja och andra föroreningar avfettas och renas materiale

 

 

5. Exponering

Genom en litografisk process med UV-ljus överförs komponentdesignen till metallen

 

 

7. Etsning

Plåten sprayas med en sur etslösning både ovan och underifrån. Den oskyddade metallen löses upp och detaljen friläggs.

9. Kvalitetskontroll

De färdiga detaljerna kontrolleras med avseende på kundens krav och levereras enligt önskemål.

2. Prototyper

Vi erbjuder gärna vår erfarenhet av etsning för att hjälpa er vid prototypdesign och tillverkning. Vid behov ritar/konstruerar vi även dina detaljer

 

 

 

 

4. Laminering/Fotolack

En förutsättning för etsdetaljer av hög kvalitet är en god vidhaftning av fotolacken. I och med att
plåtarna beskiktas med en UV-känslig film på båda sidor kan de etsas ovan- och underifrån samtidigt

6. Framkallning

Under framkallningen avlägsnas den ohärdade skyddsfilmen medan den härdade
kvarstår för att skydda metallen under etsningen.

8. Finish

I det sista steget avlägsnas eller ”strippas” skyddsfilmen från de färdiga detaljerna. På begäran kan detaljerna sedan vidareförädlas genom bockning, annan mekanisk bearbetning, eller ytbehandlingKontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

Reel-to-Reel Etsning

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland