Företaget grundades 1999 och ligger i Stockholm, Sverige. Kunderna finns främst inom läkemedels, fordons, försvars och elektronikindustrin.
Parylene är den ultimata ytbeläggningen för enheter, komponenter och ytor inom elektronik, flygindustrin, bilindustrin, medicinsk, LED och MEMS industrier.
Den vattenavvisande polymerfilmen har många unika egenskaper. Parylene är lätt och appliceras som ett homogent skikt. Den transparenta filmen är helt jämn och slät
och det finns inga oönskade effekter under appliceringen, t.ex. ytspänningar eller gravitationseffekter. Den är extremt motståndskraftig mot aggressiv miljö medan materialet är
absolut biokompatibelt. Den innehåller varken lösningsmedel eller mjukgörare dessutom är den resistent mot aggressiva medier och flytande kolväten (bensin, diesel, glykol)
och kan användas som diffusionsbarriär mot gaser. Dessutom har parylenebeläggningen inga negativa effekter i saltsprutprovet.

Skiktet appliceras vanligtvis med en tjocklek av 1 till 50 μm. Homogena applikationer gör det möjligt att täcka mycket små hål. Beläggning med vätskor är ofta knepigt med komplexa
sammansättningar eftersom homogena skikt inte kan garanteras. Emellertid med Parylene är det möjligt att belägga svåra områden och strukturer, t.ex. djupa och smala kolumner.
Strukturen på komponenten eller ytan bibehålls.

Överblick av fördelar

› Överlägsna skyddsegenskaper 

› Okänsligt mot anorganiska medel, syror, baser och lösningar

› Hög mekanisk motståndskraft

› Hög dielektrisk hållfasthet (5000V / 25 μm)

› Låg friktionskoefficient: kan användas som ”glidmedel”

Biokompatibel och biostabil

  Barriär mot fuktighet och kemikalier

 

 

 

Kontakta oss för mer information

Paratech Coating Scandinavia

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

paratech@remove-this.hpetch.se

Sverige

Patric Karmgård

Account Manager 

Phone: +46 (0) 8 588 823 03

Mobile: +46 70 108 00 49

Rikard Andersson

Operations Manager

Tel: +46 (0) 8 588 823 79
rikard.andersson@remove-this.hpetch.se