Vad är Parylene beläggning?

För elektronik i påfrestande miljöer krävs ibland ett skydd utöver det vanliga och då kan en beläggning med Parylene vara ett alternativ.


Parylene har många unika egenskaper. Det är lätt och kan appliceras med homogen tjocklek. Filmen är helt slät och oönskade företeelser som ytspänningar eller gravitationseffekter förekommer inte. Parylene uppvisar en låg gaspermeabilitet samt en beständighet mot aggressiva kemikalier och kolväten som bensin, glykol och diesel. En Parylenebeläggning klarar även saltspraytest utan problem..


Parylene är inte bara resistent mot yttre påfrestningar, det är också helt biokompatibelt och innehåller varken lösningsmedel eller mjukgörare.
ParaTechCoating Scandinavia AB är ett dotterbolag till HP Etch och har utvecklat en unik process för beläggning med Parylene. Firman grundades 1999 och kunderna återfinns framförallt inom läkemedels-, fordons- och elektronikbranschen.


Parylenefilmen har vanligtvis en skikt-tjocklek på 1-50 µm. Den tunna och homogena fördelningen gör det möjligt att täcka ytorna i även mycket små genomgående hål. Parylene tillåter beläggning av svårtillgängliga områden och ytor och samtidigt bibehålla den ursprungliga Strukturen.

Överblick av fördelar


› Överlägsna skyddsegenskaper 

 

› Okänsligt mot anorganiska medel, syror, baser och lösningar

 

› Hög mekanisk motståndskraf

  

› Hög dielektrisk hållfasthet (5000V / 25 μm)


› Låg friktionskoefficient: kan användas som ”glidmedel”

 

Biokompatibel och biostabil

 

  Barriär mot fuktighet och kemikalier

 

 

 

Kontakta oss för mer information

Paratech Coating Scandinavia AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.parylene.se

Schweden