High precision stencils

HP-Etch har kompetens och utrustning i världsklass för stenciltillverkning. Det innebär att vi kan leva upp till mycket högt ställda krav på noggrann lodpastaapplicering. Vi erbjuder cad hjälp av pasta filen och teknisk support. Levererar stenciler för alla typer av ramsystem. Tillverkning av stenciler i tjocklekar från 0,030 mm upp till 0,350 mm. Varje stencil anpassas efter dina speciella önskemål.
Med högprecisionsetsning är det möjligt att med stor noggrannhet bestämma stencilväggens vinkel. Öppningens tvärsnitt på stenciler är trapetsformat för att förbättra släppegenskaperna. Se figur nedan.

Stenciler med flera tjocklekar (steppad stencil)

En allt mer varierande flora av komponentstorlekar som kräver olika stor mängd lodpasta. Att välja en stencil med samma tjocklek över hela ytan innebär ofta en kompromiss med resultat att den är för tjock för de minsta komponenterna och samtidigt för tunn för de största, speciellt om det är fråga om PIP (pin-in-paste). För att undvika denna kompromiss och garantera att alla komponenter, oavsett storlek, får rätt mängd lodpasta är att använda en steppad stencil. Det finns olika typer av steppning; tunnare områden brukar benämnas ”step-down” medan tjockare områden kallas ”step-up”. Steppning kan göras på top-sidan, bot-sidan eller både och.


Rekommendationer för steppning finns i industristandarden IPC-7525B, Guidelines for Stencil design.

Stenciler med ytbehandling och tillbehör

Vi erbjuder två olika typer av ytbehandlingar NI/PTFE (Teflon) och Microshield. Samt tillbehör, stencillagring, tvättmaterial och raklar till din tryckare.

 

 

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

 

För beställning av stenciler:

Stencil@hpetch.se

Reel-to-Reel Estning

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland