reel-to-reel etsning

Micrometal, med säte i Müllheim (Baden-Würtenberg, Tyskland) är moderbolag till HP Etch och är specialiserad på s.k. reel-to-reel-etsning, dvs. etsning från band. Tack vare micrometals gedigna kunnande inom mikrosystemteknologi kan ytterst tunna metaller etsas i stora serier och levereras som band. De etsade komponenterna levereras alltid rena samt spännings- och gradfria.

Micrometals kontinuerliga produktionsprocess, samt tillämpandet av våtlack och högprecisa glasverktyg, är unik i sitt slag. Detta medför att produktionen visar upp en mycket hög reproducerbarhet och kostnadseffektivitet.

Micrometal är certifierad enligt IATF 16949 och ISO 14001.

Micrometal och HP Etch kompletterar varandra perfekt. HP Etch med sin sheet-teknologi är mycket flexibla för prototyp- och serieuppdrag även ned till mycket små seriestorlekar medan Micrometals reel-to-reel-process är optimal för medelstora till mycket stora serier.

 

 

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

Reel-to-Reel Estning

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland