Etsade precisionsdetaljer från HP Etch

Sedan 1982 är HP Etch specialiserade på högprecisionsetsning och erbjuder hög kvalitet samt flexibla och snabba leveranser. Tunnplåtsdetaljerna vi utvecklar och tillverkar återfinns i en rad branscher så som bil-, elektro-, medicin- och rymdindustrin. Vi arbetar med kunden hela vägen från prototyper genom förserietillverkning och i massproduktion.

 

På HP Etch arbetar vi under mottot ”precision rakt igenom”.

 

HP Etch är dotterbolag till micrometal GmbH, en del av Wickeder Group, vilka med sin unika etsning på ändlösa band i en kontinuerlig process kan erbjuda mycket stora serier.


Genom vårt dotterbolag Para Tech Coating Scandinavia erbjuds även ytbehandling med Parylene. Parylenbeläggning används som miljöskydd för komponenter och detaljer exponerade för påfrestande miljöer.

Tunnplåtsteknologi och parylenbeskiktning: våra styrkor, dina fördelar i översikt

› Hög precision


› Fina strukturer


› Låga verktygskostnader


› Flexibilitet i design och geometri


› Step etsning


› Korta ledtider och små serier


› Gradfria och friliggande detaljer

 

› Materialskonande tillverkning

 

› Olje- och fettfria detaljer

 

› Parylenbeläggning i egen regi / polymerbeläggningsexpertis

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8588 8230-0

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

Reel-to-Reel Estning 

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland