Etsade precisionsdetaljer från HP Etch

Sedan 1982 är HP Etch specialiserade på etsning av Metall i hög precision och erbjuder hög kvalitet samt flexibla och snabba leveranser. Tunnplåtsdetaljerna vi utvecklar och tillverkar återfinns i en rad branscher så som bil-, elektro-, medicin- och rymdindustrin. Vi arbetar med kunden hela vägen från prototyper genom förserietillverkning och i massproduktion.

 

På HP Etch arbetar vi under mottot ”precision rakt igenom”.

 

HP Etch AB (belägen i Järfälla, Sverige)  är dotterbolag till micrometal GmbH, en del av Wickeder Group, vilka med sin unika etsning på ändlösa band i en kontinuerlig process kan erbjuda mycket stora serier.


Genom vårt dotterbolag Para Tech Coating Scandinavia erbjuds även ytbehandling med Parylene. Parylenbeläggning används som miljöskydd för komponenter och detaljer exponerade för påfrestande miljöer.

 

 

HP Etch är certifierat enlight ISO 9001 och ISO 14001.

 

 

 

Tunnplåtsteknologi och parylenbeskiktning: våra styrkor, dina fördelar i översikt

› Hög precision


› Fina strukturer


› Låga verktygskostnader


› Flexibilitet i design och geometri


› Step etsning


› Korta ledtider och små serier


› Gradfria och friliggande detaljer

 

› Materialskonande tillverkning

 

› Olje- och fettfria detaljer

 

› Parylenbeläggning i egen regi / polymerbeläggningsexpertis

Aktuellt

No news available.

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

Visiting adress:

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

 

Postal adress:

HP Etch AB

Box 567

175 26 Järfälla

Reel-to-Reel Etsning 

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland