Precisionsetsdetaljer för fordonsindustrin

HP Etch tillverkar en rad olika etsdetaljer för fordonsindustrin - från komponenter i insprutningen, till filter, dekorativa detaljer, precisionsfjädrar och elektronikdetaljer.

 

Etsning vs. stansning

I jämförelse med traditionellt stansade detaljer erbjuder etsade detaljer fördelar framförallt för tillämpningar med höga belastningar. Vid stansning uppstår mikroskopiska sprickor som kan leda till brott. Vid etsning påverkas materialet inte mekaniskt vilket medför att sprickor och mikrostrukturändringar undviks. Eftersom inga verktyg behövs är etsade precisionsdetaljer även ekonomiskt fördelaktiga och kan levereras med korta ledtider.

 

Prototyper

Särskilt fördelaktig är etsning vid prototyptillverkning med minsta beställmängd ned till en enskild komponent. Kommer det till serietillverkning kan vi, vid sidan av vår sheet-teknologi, genom vårt moderbolag micrometal GmbH erbjuda detaljer etsade med reel-to-reel-teknologi. Reel-to-reel-etsning är etsning av ändlösa band vilket medför avgörande fördelar vid stora serier.

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

Reel-to-Reel Etsning

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland