HP Etch – Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

Etsning, även känt som fotostansning, är inte bara en snabb, effektiv och förmånlig teknologi, den erbjuder dessutom en rad andra fördelar i jämförelse med konkurrerande teknologier. Med etsning undviks dyr och tidskrävande verktygstillverkning eftersom de fotokemiska maskerna tillverkas digitalt. Etsade metallkomponenter är spännings- och gradfria eftersom materialet, till skillnad från vid laserskärning och stansning,varken påverkas termiskt eller mekaniskt.

 

Koniska hål och komplexa geometrier tillåter en mängd kundspecifika lösningar så som definierade areaförhållanden eller flödesvolymer. På HP Etch kan vi upprätthålla mycket tighta toleranser, läs mer under våra technical guidelines.


Vi etsar nickel, rostfritt stål, aluminium, koppar och kopparlegeringar samt klädda material.

Vi levererar innovativa och flexibla lösningar med hög precision!


Genom att samarbeta med såväl kunder som underleverantörer utvecklar vi rätt lösning för att kunna uppfylla anspråk och förväntningar på din produkt.

HP Etch har 40 anställda medarbetare varav 10 ingenjörer med mångårig internationell erfarenhet och kompetens. Regelbunden vidareutbildning säkerställer att våra medarbetare känner till de senaste teknologierna så att en hög kvalitet kan garanteras i varje steg av produktionsprocessen. Vi ser oss som en del av elektronik- och medicinteknikbranschen men arbetar även mycket mot andra branscher. Hög produktkvalitet, precision och leveranspålitlighet är grundstenarna i vårt arbete och vi arbetar efter mottot ”precision rakt igenom”.

Arbetet med miljöfrågor är en naturlig del av ett sunt företag – en god miljö är god ekonomi. HP Etch har riktat in sitt miljöarbete mot resurshushållning av vatten, kemikalier och energi. Målet är att tillverka produkter med minsta möjliga åtgång av el, vatten och kemikalier. HP Etch ambition är att återföra så mycket som möjligt av avfall och rester in i befintliga kretslopp.

 

Kretsloppstänkandet används även internt i vår produktion. Den moderna teknik som HP Etch använder för sin Produktion  kan återanvändas. Den uttjänta kemikalien upparbetas elektrolytiskt och återförs till processen. I huvudsak används järnklorid vilket är samma kemikalie som kommunala reningsverk använder för att rena vatten. I vår interna vattenrening används också järnklorid för att rena vårt processvatten så att det kan återanvändas i processen. En god miljö är god ekonomi!

 

Vi etsar i rena metaller, metalllegeringar samt valsplatterade material. Vi är gärna med tidigt i processen för att bistå med vår långa kompetens inom etsning för att ni skall nå en optimal och kostnadseffektiv lösning.

 

Beroende på materialtillgång och kundens specifikationer kan vi leverera inom en vecka. Är det inte snabbt nog? Kontakta oss så försöker vi att gemensamt hitta en lösning.

 


HP Etch ligger två mil väster om Stockholm i det som tidigare var IBMs Järfällafabrik. IBM började med högprecisionsetsning på platsen redan 1982. HP Etch övertog verksamheten 1995 och för nu traditioner och kunnande från denna epok vidare.


HP Etch är medlem i den internationella organisationen Photo Chemical Machining Institute (PCMI) vilket ger oss tillgång till de senaste forskningsrönen och utvecklingen inom etsteknologi.

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

Reel-to-Reel Estning

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland