Precisionsetsade detaljer för elektronikbranschen

För att möta upp mot dagens moderna krav på automation och miniatyrisering tillämpas etsade komponenter inom elektronikbranschen. Som exempel kan nämnas elektromagnetisk avskärmning, leadframes, lotpastastenciler, kontakter och brytare.

 

Egen bockning

Vid sidan av etsning kan HP Etch även erbjuda bockning av elektromagnetiska avskärmningar. Schackbrädsetsning möjliggör en flexibel gestaltning. I utvecklingsstadiet kan fullt funktionella avskärmningar tillverkas snabbt och pålitligt - och därigenom spara tid och pengar.


Fördelar med etsade elektronikkomponenter

› Inga verktygskostnader 
› Flexibilitet i design och geometri
› Hål och slitsar för förbättrad värmeavledning
› Hög precision
› Gradfria och friliggande detaljer
› Komplicerade geometrier utan höga verktygskostnader
› Etsning av logotyper och nomenklatur
› Korta ledtider och små serier

 

 

Kontakta oss för mer information

Precisionsetsade tunnplåtsdetaljer

 

HP Etch AB

Elektronikhöjden 6

17543 Järfälla
Tel. Tel. +46 (0) 8 588 823 00

info@remove-this.hpetch.se

Sverige

Reel-to-Reel Etsning

 

micrometal GmbH

Renkenrunsstraße 24
79379 Müllheim (Baden)
Tel. +49 (0) 7631 93688-0

info@remove-this.micrometal.de

Tyskland